Năm 2021, nhập khẩu gỗ lim giảm nhẹ về lượng

17/01/2022 10:30
Năm 2021, nhập khẩu gỗ lim giảm nhẹ về lượng

Năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu ước đạt 409,2 nghìn m³, trị giá 169,3 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với năm 2020.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 12/2021 ước đạt 47,3 nghìn m³, trị giá 19,4 triệu USD, tăng 5,6% về lượng và tăng 5,1% về trị giá so với tháng 11/2021; so với tháng 12/2020 tăng 43,6% về lượng và tăng 31,7% về trị giá. Tính chung năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu ước đạt 409,2 nghìn m³, trị giá 169,3 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ lim nguyên liệu tháng 11/2021 đạt 412,1 USD/m³, tăng 0,2% so với tháng 10/2021; tuy nhiên so với tháng 11/2020 giảm 7,8%. Tính chung 11 tháng năm 2021 giá nhập khẩu bình quân mặt hàng này đạt 414,2 USD/m³, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại nhập khẩu: Theo số liệu thống kê, 11 tháng năm 2021 nhập khẩu gỗ lim tròn về Việt Nam đạt khối lượng 199,5 nghìn m³, trị giá 78,4 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và giảm 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu loại xẻ đạt 158,5 nghìn m³, trị giá 70,4 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

11 tháng năm 2021, nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu của Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm 2020 từ các thị trường Camêrun, Cônggô, Trung Quốc, Gana… trong khi đó, tăng từ các thị trường Gabông, Nigiêria, Hồng Kông, Lào, Campuchia, Equatorial Guinea…

Gỗ Việt