Nhập khẩu gỗ dương từ Mỹ giảm 11,5% về lượng trong 7 tháng đầu năm 2021

13/09/2021 07:34
Nhập khẩu gỗ dương từ Mỹ giảm 11,5% về lượng trong 7 tháng đầu năm 2021

Mỹ là thị trường cung cấp gỗ dương lớn nhất cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021, chiếm 58,3% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này, đạt 139,6 nghìn m3, trị giá 52,1 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ dương của Việt Nam tháng 8/2021 ước đạt 42,5 nghìn m³, trị giá 18,3 triệu USD, giảm 0,4% về lượng và giảm 4,5% về trị giá so với tháng 7/2021; so với tháng 8/2020 tăng 1,2% về lượng và tăng 48,3% về trị giá. Tính chung, 8 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 282 nghìn m³, trị giá 111,3 triệu USD, giảm 4,2% về lượng và tăng 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ dương của Việt Nam tháng 7/2021 đạt 42,6 nghìn m³, trị giá 19,1 triệu USD, tăng 18,4% về lượng và tăng 29% về trị giá so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 tăng 35,5% về lượng và tăng 91,4% về trị giá. Tính chung, 7 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu mặt hàng này đạt 239,6 nghìn m³, trị giá 93 triệu USD, giảm 5,1% về lượng và tăng 19,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại, gỗ dương xẻ nhập khẩu về Việt Nam 7 tháng đầu năm 2021 đạt khối lượng 222,9 nghìn m³, trị giá 89,2 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và tăng 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ dương loại xẻ đạt 16,7 nghìn m³, trị giá 3,8 triệu USD, tăng 96,2% về lượng và tăng 95,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường, 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu của Việt Nam từ Mỹ và Nga giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong khi đó nhập khẩu từ Trung Quốc và EU tăng. Cụ thể, nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Mỹ lớn nhất 7 trong tháng đầu năm 2021, chiếm 58,3% tổng lượng nhập khẩu, đạt 139,6 nghìn m³, trị giá 52,1 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Nga đứng vị trí tiếp theo đạt 39,4 nghìn m³, trị giá 14 triệu USD, giảm 38,2% về lượng và giảm 28,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ từ Mỹ giảm trong tháng 8/2021 (Ảnh gỗ bạch dương nhập khẩu từ Công ty Oak Valley Hardwoods, Inc)

Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 93,1% về lượng và tăng 105,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 37,4 nghìn m³, trị giá 20 triệu USD.

Nhập khẩu gỗ dương từ thị trường EU đạt 19,3 nghìn m³, trị giá 5,4 triệu USD, tăng 100% về lượng và tăng 117% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu từ một số nước thuộc khối EU tăng như: Từ Látvia tăng 773%; Lítva tăng 95,5%; Bỉ tăng 288,5%; Croatia tăng 42,4%; Italia tăng 754,4% về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, nhập khẩu gỗ dương từ Ukraina tăng 305,7%; Canada tăng 63,1%; thị trường Hồng Kông tăng 320,2%; thị trường Đài Loan tăng 183,9%; Xamoa tăng 98,3% về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Về giá nhập khẩu, giá nhập khẩu gỗ dương trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 388,4 USD/m³, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân gỗ dương từ thị trường Mỹ đạt 373,3 USD/m³, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2020; Nga đạt 355,2 USD/m³, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020; Trung Quốc tăng 6,4% lên 536,5 USD/m³; EU tăng 8,5%, lên 281,4 USD/m³.

Gỗ Việt