TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 7 NĂM 2021

30/08/2021 12:35
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 7 NĂM 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 9,576 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021. Ở chiều nhập khẩu, 7 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,828 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 7/2021 giảm, đạt 1,333 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng 6/2021 và tăng 18,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 1,031 tỷ USD, giảm 16,4% so với tháng 6/2021, và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái

7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 9,576 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 7,450 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2020; Chiếm 77,8% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với tỷ trọng này của cùng kỳ năm 2020 đạt 73,3%.

Trong 15 ngày đầu tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 373 triệu USD, giảm tới 45,46% so với cùng kỳ tháng 7/2021. Tính đến nửa đầu tháng 8/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành đạt 9,95 tỷ USD.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất, xuất khẩu G&SPG bị ảnh hưởng đáng kể. Mặc dù đang trong giai đoạn cao điểm về xuất khẩu nhưng kim ngạch xuất khẩu G&SPG sẽ chưa tăng cao trở lại trong 1-2 tháng tới.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 – 2021  (ĐVT: triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 701 triệu USD, giảm 17,1% so với tháng trước đó và tăng 43,3% so với tháng 7/2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 650 triệu USD, giảm 17,93% so với tháng 6/2021 và tăng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 5,075 tỷ USD, tăng tới 105% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm gần 53% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,728 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm tới 93,16% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 63,46% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang nhiều thị trường chủ lực giảm mạnh: Hoa Kỳ giảm 16,44%; Trung Quốc giảm 19.99%; Pháp giảm 26,25%; Đức giảm 15,94%; Malaysia giảm 21,07%... so với tháng trước đó. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Nhật Bản tăng nhẹ và tăng mạnh sang thị trường Đài Loan.

7 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực: đạt trên 5,89 tỷ USD, chiếm tới 61% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sang thị trường Anh, Canada, Malaysia và Hà Lan cũng đạt mức tăng cao trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng tiếp sau thị trường Hoa Kỳ là 3 thị trường châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng duy trì mức tăng trưởng khá. Anh và Canada là 2 thị trường đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng, đều tăng trên 49% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong tháng 7 năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong 7 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 7 tháng năm 2021  (ĐVT: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

 NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 7/2021 về Việt Nam tăng nhẹ, đạt 282 triệu USD, tăng 5% so với tháng 7/2020 và tăng 35,21% so với cùng kỳ năm ngoái.

7 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,828 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng năm 2021, Việt Nam đã xuất siêu trên 7,74 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Trong 15 ngày đầu tháng 8/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 121 triệu USD, giảm 19,23% so với cùng kỳ tháng 7/2021. Tính tới hết nửa đầu tháng 8/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành đạt 1,95 tỷ USD.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021 (ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 7/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 117,7 triệu USD, giảm 0,84% so với tháng trước đó.

7 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 775 triệu USD, tăng tới 90% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 42,3% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG toàn ngành.

Xuất siêu trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI trong 7 tháng năm là 4,3 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 7/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ Hoa Kỳ tăng mạnh trở lại, đạt trên 32 triệu USD, tăng tới 25,75% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu từ Chile, Pháp, Đức và Congo cũng tăng khá mạnh. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan và Newzealand giảm khá mạnh và giảm nhẹ từ thị trường lớn nhất là Trung Quốc.

7 tháng năm 20121, Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tới 37% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan, Brazil, Chile và Lào đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; Và chỉ tăng nhẹ tại thị trường Hoa Kỳ.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 7 năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 7 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2021 (ĐVT: 1.000 USD)

(* không nhập khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Gỗ Việt