Nửa đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia tăng 10,8%

24/08/2022 14:47
Nửa đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia tăng 10,8%

6 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia đạt 1,07 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia trong tháng 6/2022 đạt 175 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia đạt 1,07 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2022, đạt 616,9 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 57,9% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 66,4 triệu USD, giảm 5,9%; tới Hà Lan đạt 49 triệu USD, tăng 2,3%; tới Đức đạt 39,3 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt