Thị trường Hoa Kỳ điểm đến nhiều nhất đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc

05/07/2022 04:10
Thị trường Hoa Kỳ điểm đến nhiều nhất đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc

5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất tới thị trường Hoa Kỳ.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2022 trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng 5/2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất tới thị trường Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 3,1 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 32,6% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc. Tiếp theo là thị trường Úc đạt 633,5 triệu USD, tăng 7%; Nhật Bản đạt 609,9 triệu USD, tăng 2,1%; Anh đạt 566,7 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Trung Quốc xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022, chỉ có mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ (HS 940350) và mặt hàng đồ nội thất nhà bếp (HS 940340) có trị giá tăng, tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu 2 mặt hàng này chỉ chiếm 16% tổng trị giá xuất khẩu đồ nội thất nội thất bằng gỗ, mức tăng của 2 mặt hàng này không bù đắp được mức giảm từ các mặt hàng xuất khẩu chính là ghế khung gỗ đạt 3,89 tỷ USD, giảm 2,8%, chiếm 41,1%; tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 3,6 tỷ USD, giảm 3%, chiếm 37,7%; mặt hàng đồ nội thất văn phòng chiếm tỷ trọng nhỏ và giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 490,7 triệu USD, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt