Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc giảm

04/04/2022 10:20
Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc giảm

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 02/2022 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 1,26 tỷ USD, giảm 17,1% so với tháng 02/2021. Trong 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 3,6 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới một số thị trường chính trong 2 tháng đầu năm 2022 như: Hoa Kỳ đạt 1,15 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp theo là thị trường Úc đạt 267,1 triệu USD, tăng 12,2%; Nhật Bản đạt 239,8 triệu USD, tăng 3,7%; Anh đạt 227,9 triệu USD, giảm 7,2%; Hàn Quốc đạt 208,3 triệu USD, tăng 4,1%...

Gỗ Việt