Các doanh nghiệp ngành gỗ có giá trị xuất khẩu lớn năm 2021

25/03/2022 08:16
Các doanh nghiệp ngành gỗ có giá trị xuất khẩu lớn năm 2021

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu sụt giảm sâu trong các tháng 8,9,10 trong năm 2021 do tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhưng theo nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội gỗ và Forest Trends phân tích từ số liệu Hải quan cho thấy, giá trị xuất khẩu của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều tăng trưởng khá.

Tổng kim ngạch chung xuất khẩu của ngành đạt 14,21 tỷ USD tăng 17,6% so với năm trước đó, tốc độ tăng trưởng này không loại trừ các yếu tố tăng do chi phí đầu vào tăng như nguyên liệu, vận chuyển, phụ liệu,…., nhưng kết quả đạt được minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp trong ngành gỗ.

Trong tổng số trên 3.500 doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào xuất khẩu năm 2021, có 155 doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu từ 20 triệu USD/năm trở lên. Trong đó, có 3 doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu trên 200 triệu USD/năm, chiếm 6,8% tổng giá trị xuất của ngành gỗ. Cụ thể, Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa nét (Waknet) – doanh nghiệpcó vốn đầu tư của Hoa Kỳ - giá trị xuất khẩu đạt trên 400 triệu USD, kế tiếp là công ty TNHH Timberland đạt trên 250 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 3 là Công ty TNHH Hào Hưng đạt trên 230 triệu USD.

Doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu trên 200 triệu USD/năm

Nguồn: VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan

Nằm trong TOP các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ 100 triệu USD tới dưới 200 triệu USD/năm có 10 doanh nghiệp, chiếm 9,3% tổng giá trị xuất của ngành gỗ. 

Nguồn: VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan

Trong nhóm các doanh nghiệp có giá trị xuất từ 50 triệu USD cho tới 100 triệu USD/năm trở xuống có 23 doanh nghiệp chiếm 12% tổng giá trị xuất của ngành gỗ. Nhóm các doanh nghiệp có giá trị xuất từ trên 20 triệu USD tới dưới 50 triệu USD/năm có khoảng 119 doanh nghiệp chiếm 26% tổng giá trị xuất của ngành gỗ.

Gỗ Việt