Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan tăng mạnh

02/03/2022 09:39
Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan tăng mạnh

Bất chấp đại dịch Covid-19 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan vẫn tăng trưởng mạnh. Trong đó, Ba Lan tăng tỷ trọng xuất khẩu ngoại khối từ 20,8% trong 11 tháng năm 2020, lên 22,5% trong 11 tháng năm 2021.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan đạt 6 tỷ Eur (tương đương 6,9 tỷ USD), tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Ba Lan tăng tỷ trọng xuất khẩu ngoại khối từ 20,8% trong 11 tháng năm 2020, lên 22,5% trong 11 tháng năm 2021. Bất chấp đại dịch Covid-19 xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan vẫn tăng trưởng mạnh.

Về cơ cấu mặt hàng, Ba Lan xuất khẩu mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã hs 940360) và ghế khung gỗ (mã HS 940161 + 940169) với kim ngạch chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt tương ứng 2,5 tỷ Eur (tương đương 2,8 tỷ USD) và 2,3 tỷ Eur (tương đương 2,6 tỷ USD), tăng 14,3% và 21,2% so với cùng kỳ năm 2020. Ghế khung gỗ là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu của Ba Lan. Ba Lan xuất khẩu ghế khung gỗ tới một số thị trường chính trong 11 tháng năm 2021 như: Đức, Hà Lan, Anh và Pháp, kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ tới 4 thị trường này chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu ghế khung gỗ của Ba Lan.

Tiếp theo là các mặt hàng khác như: Đồ nội thất phòng ngủ đạt 913 triệu Eur (tương đương 10,4 tỷ USD), tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020; đồ nội thất văn phòng đạt 245,2 triệu Eur (tương đương 279,6 triệu USD), tăng 13,7%; đồ nội thất nhà bếp đạt 163,5 triệu Eur (tương đương 186 triệu USD), tăng 15,9%.

Ba Lan xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ chủ yếu sang các thị trường trong khối EU, dẫn đầu là thị trường Đức, tiếp theo là Pháp, Hà Lan, CH Séc, Thuỵ Điển... Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan tới các thị trường ngoài EU gồm: Anh, Mỹ, Thuỵ Sỹ, Na Uy, Nga, Canada... Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tới Anh và Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất với 55,4% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Ba Lan tới các thị trường ngoài khối.

Gỗ Việt