Năm 2021, xuất khẩu ghế khung gỗ ước tính đạt 3,5 tỷ USD

16/12/2021 18:56
Năm 2021, xuất khẩu ghế khung gỗ ước tính đạt 3,5 tỷ USD

11 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ ước tính đạt 3,2 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính, trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ trong năm 2021 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 30,6% so với năm 2020.

Theo ước tính, trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ trong tháng 11/2021 đạt 270 triệu USD, tăng 25,1% so với tháng 10/2021, nhưng giảm 11,5% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ dần được phục hồi, mặc dù trị giá xuất khẩu không bằng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tăng liên tục từ tháng 10/2021 cho thấy các doanh nghiệp sản xuất đã thích ứng và hoạt động bình thường trở lại.

Ghế khung gỗ xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Hoa Kỳ trong 10 tháng năm 2021, đạt 2,9 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 81,7% tổng trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ. Tiếp theo ghế khung gỗ xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 93,2 triệu USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2020; tới Hàn Quốc đạt 62,5 triệu USD, giảm 9,5%; tới Ca-na-đa đạt 47,6 triệu USD, tăng 19,5%...

Tốc độ tăng trưởng mạnh của mặt hàng ghế khung gỗ góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng của ngành gỗ, bởi đây là mặt hàng xuất khẩu có trị giá chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong năm 2021.

Ước tính, trị giá xuất khẩu ghế khung gỗ trong năm 2021 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 30,6% so với năm 2020.

Gỗ Việt