Hàn Quốc giảm mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam

25/11/2021 08:25
Hàn Quốc giảm mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam giảm trong tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc trong 10 tháng năm 2021 đạt 334,3 nghìn tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Hàn Quốc tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 243,7 nghìn tấn, trị giá 702,1 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 17,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, Hàn Quốc giảm mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam, đạt 58 nghìn tấn, trị giá 164,6 triệu USD, giảm 16,8% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam giảm từ mức 21% trong 10 tháng năm 2020, xuống còn 17,3% trong 10 tháng năm 2021.

Hàn Quốc nhập khẩu mặt hàng ghế khung gỗ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu trong 10 tháng năm 2021, đạt 127,7 nghìn tấn, trị giá 572,1 triệu USD, giảm 2,1% về lượng, nhưng tăng 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất văn phòng, đạt 39,4 nghìn tấn, trị giá 65,8 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Do tác động bởi dịch Covid-19, xu hướng làm việc tại nhà tăng là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu tăng nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất văn phòng.

Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam sang Hàn Quốc giảm. Ảnh minh họa. Nguồn Gỗ việt, chụp tại HCTL Thượng Hải

Gỗ Việt