Trung Quốc giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam

24/05/2022 12:59
Trung Quốc giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Trung Quốc. Tuy nhiên, thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam giảm trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, tháng 3/2022 Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 65,3 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng 3/2021. 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc đạt 206,6 triệu USD, giảm 13,7% so với năm 2021.

Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất từ thị trường Ý trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 102,3 triệu USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 49,5% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc. Tiếp theo là thị trường Đức đạt 27,3 triệu USD, tăng 3,8%, chiếm 13,2%. Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Trung Quốc, nhưng trị giá chỉ chiếm 6,7% tổng trị giá nhập khẩu, đạt 13,8 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất là mặt hàng ghế khung gỗ (mã HS 940161 + 940169) trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 72,9 triệu USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2021, tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 35,3% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Trung Quốc nhập khẩu ghế khung gỗ chủ yếu từ thị trường Ý, với trị giá chiếm 60,3% tổng trị giá mặt hàng ghế khung gỗ nhập khẩu. Tiếp theo là thị trường Việt Nam, Thái Lan, Pháp…

Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 940360) là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ 2 trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 67,9 triệu USD, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu từ Ý chiếm 44,7% tổng trị giá đồ nội thất phòng khách và phòng ăn nhập khẩu, đạt 30,4 triệu USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn từ một số thị trường khác nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong 3 tháng đầu năm 2022 như: Việt Nam chiếm 11,1%; Ba Lan chiếm 8,6%; Đức chiếm 4,9%; Lít-va chiếm 4,1%...

Gỗ Việt