Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc tăng mạnh trong quý I/2022

23/04/2022 17:22
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc tăng mạnh trong quý I/2022

Quý I/2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc trong tháng 3/2022 đạt 92,8 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong quý I/2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường này đạt 248,8 triệu USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hàn Quốc, mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng rất cao trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 16,55 triệu USD, tăng 130,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu mặt hàng này chỉ chiếm 10,8% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Hàn Quốc. Ngoài ra, còn một số mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ khác cũng xuất khẩu tới thị trường Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ như cửa gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ…

Gỗ, ván và ván sàn và mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ là 2 mặt hàng xuất khẩu chính tới thị trường Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022, với trị giá xuất khẩu chiếm 55% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là mặt hàng gỗ, ván và ván sàn đạt 50,1 triệu USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ đạt 33,9 triệu USD, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiềm năng xuất khẩu nhóm hàng này tới thị trường Hàn Quốc rất lớn, bởi nhu cầu nhập khẩu của thị trường ở mức cao.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong giai đoạn năm 2017- 2021, Hàn Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường trên thế giới đạt bình quân 1,2 tỷ USD/năm, tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 17,5% tổng trị giá nhập khẩu, như vậy vẫn còn rất nhiều dư địa để các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam khai thác trong thời gian tới.

Gỗ Việt