Tọa đàm Đánh giá tình hình trao đổi thương mại song phương với Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2023

04/08/2023 13:27

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu quan trọng số 1 của Việt Nam, nhưng cũng là thị trường áp đặt nhiều tiêu chuẩn cao và có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều các biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam.

Để nhìn lại tình hình xuất nhập khẩu với thị trường Hoa Kỳ, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương tổ chức chương trình Tọa đàm trực tuyến có chủ đề “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VỚI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN VỌNG 6 THÁNG CUỐI NĂM”.

Đây là chương trình Tọa đàm thường kỳ, được Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, tổ chức định kỳ hàng tháng, phát trên các nền tảng trực tuyến; nhằm mục tiêu cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, diễn biến chính sách; thiết lập kênh thông tin cho doanh nghiệp để kết nối với các Cơ quan quản lý, tìm kiếm đối tác; giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về định hướng và bản chất các chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ, từ đó thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong những năm tới.

Tọa đàm nhằm đánh giá chung hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hoa Kỳ trong năm 2022 và hai quý đầu năm 2023. Từ đó đưa ra những phương hướng mà doanh nghiệp cần chú ý để có thể đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm.

Nguồn: Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ