Giá nội thất nhà bếp tại châu Âu tăng trung bình gần 10%

04/06/2023 15:40
Giá nội thất nhà bếp tại châu Âu tăng trung bình gần 10%

Năm 2022, sản lượng sản xuất đồ nội thất nhà bếp của châu Âu đạt 7 triệu chiếc, trong đó, có khoảng một triệu chiếc đồ nội thất nhà bếp cao cấp.

Theo Trung tâm nghiên cứu Công nghiệp Italia (CSIL), năm 2022, sản lượng sản xuất đồ nội thất nhà bếp của châu Âu (30 quốc gia châu Âu) đạt 7 triệu chiếc, trong đó có khoảng một triệu chiếc đồ nội thất nhà bếp cao cấp.

Sản xuất đồ nội thất nhà bếp phát triển vào năm 2022 tại các thị trường như Đức, Italia, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Litva, tốc độ tăng trưởng được thúc đẩy bởi xuất khẩu ở tất cả các quốc gia này.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng trên 20% tại Tây Ban Nha và Litva, 15% tại thị trường Italia và 9% tại Đức. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng trong nhập khẩu trên 20% là từ các nước Trung Đông và Pháp. Tăng mạnh nhất là thị trường Anh với tốc độ tăng trưởng là 77%.

Giá nội thất nhà bếp tăng trung bình gần 10%, mức tăng có sự khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực châu Âu. Trong số những công ty hàng đầu ở châu Âu, tốc độ tăng trưởng từ 12% đến 20% đối với khoảng 20 công ty nội thất nhà bếp lớn ở châu Âu.

Gỗ Việt