Nhập khẩu gỗ hương từ châu Phi tăng nhẹ về lượng

20/05/2023 12:36

Nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam từ thị trường châu Phi lớn nhất, chiếm tới 88,8% tổng lượng nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2023, đạt 32,8 nghìn m³, trị giá 10,1 triệu USD, tăng 3,5% về lượng và tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tháng 4/2023 ước đạt 200 triệu USD, tăng 3,1% so với tháng 3/2023; tuy nhiên so với tháng 4/2022 lại giảm 27,2%. Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 665 triệu USD, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam tháng 4/2023 đạt 15,0 nghìn m³, trị giá 5,4 triệu USD, tăng 4,1% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng 3/2023; so với tháng 4/2022 tăng 38,4% về lượng và tăng 4,6% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ hương đạt 51,4 nghìn m³, trị giá 18,6 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu gỗ hương của Việt Nam tháng 3/2023 đạt 14,4 nghìn m³, trị giá 5,3 triệu USD, tăng 35,5% về lượng và tăng 25,1% về trị giá so với tháng 02/2023; tuy nhiên so với tháng 3/2022 lại giảm 9,7% về lượng và giảm 16,3% về trị giá.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ hương đạt 36,9 nghìn m³, trị giá 13,3 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 22,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về chủng loại nhập khẩu, theo số liệu thống kê, 3 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ hương loại xẻ đạt khối lượng 32,5 nghìn m³, trị giá 11,8 triệu USD, giảm 7,9% về lượng và giảm 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu gỗ hương tròn đạt 4,4 nghìn m3, trị giá 1,5 triệu USD, giảm 8,1% về lượng và giảm 15,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê, giá nhập khẩu trung bình gỗ hương trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 361,9 USD/m³, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhập khẩu gỗ hương từ Lào giảm 9,0% so với cùng kỳ năm 2022, xuống 1.051 USD/m³; Thái Lan giảm 17,0%, xuống 475,3 USD/m³; Papua New Guinea giảm 0,6%, xuống 330,0 USD/m³; thị trƣờng Trung Quốc giảm 11,6%, xuống 280,0 USD/m3…

Về thị trường nhập khẩu, 3 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu gỗ hương từ thị trường châu Phi, Thái Lan tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Lào, Hồng Kông, Papua New Guinea, Trung Quốc… lại giảm.

Cụ thể, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường châu Phi tăng 3,5% về lượng và tăng 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 32,8 nghìn m³, trị giá 10,1 triệu USD, chiếm tới 88,8% tổng lượng nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm nay. Trong đó, nhập khẩu từ Angola tăng 196,7%; Zambia tăng 4,6%; Equatorial Guinea tăng 264,0%; Mozambique tăng 2.236,5%... so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu gỗ hương từ Thái Lan đạt 1,1 nghìn m³, trị giá 506 nghìn USD, tăng 74,7% về lượng và tăng 45,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Trái lại, nhập khẩu gỗ hương từ thị trường Lào giảm 59,7% về lượng và giảm 63,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2,4 nghìn m³, trị giá 2,5 triệu USD, chiếm 6,5% tổng lượng nhập khẩu.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Hồng Kông đạt 368 m³, trị giá 108 nghìn USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, lượng nhập khẩu gỗ hương từ một số thị trƣờng khác giảm so với cùng kỳ năm 2022 như: từ Papua New Guinea giảm 96,3%; Trung Quốc giảm 91,0%…

Gỗ Việt