2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia giảm 2 con số

06/06/2023 09:02
2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia giảm 2 con số

2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia đạt 254 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Indonesia trong tháng 2/2023 đạt 124,4 triệu USD, giảm 27,6% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 đạt 254 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2022. Indonesia xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tới một số thị trường chính trong 2 tháng đầu năm 2023 như: Hoa Kỳ đạt 142,9 triệu USD, giảm 33,7% so với cùng kỳ năm 2022; tiếp theo là Nhật Bản đạt 16,7 triệu USD, giảm 29,7%; Hà Lan đạt 9,9 triệu USD, giảm 40,9%...

Gỗ Việt