Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập một hệ thống công nghiệp rừng hiện đại vào năm 2025

24/02/2022 05:57
Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập một hệ thống công nghiệp rừng hiện đại vào năm 2025

Theo nguồn Tân Hoa Xã, Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập một hệ thống công nghiệp rừng hiện đại vào năm 2025, với tổng giá trị đạt 9 nghìn tỷ NDT (tương đương 1,41 nghìn tỷ USD).

Theo Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc, trong kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp và cỏ giai đoạn năm 2021-2025, Trung Quốc phấn đấu trở thành quốc gia hàng đầu về thương mại quốc tế đối với các sản phẩm từ rừng, với giá trị xuất nhập khẩu đạt 195 tỷ USD vào năm 2025.

Kế hoạch đã xác định 12 phân ngành chính để phát triển trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 giai đoạn năm 2021-2025, bao gồm rừng kinh tế, chế biến gỗ và du lịch sinh thái cùng các ngành khác. Kế hoạch cũng xác định các khu vực trồng rừng và trồng cỏ để đảm bảo đất canh tác hoặc đất canh tác lâu dài không bị chiếm dụng.

Theo kế hoạch, Trung Quốc nên canh tác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên rừng và cỏ, thúc đẩy hội nhập sâu hơn các ngành công nghiệp và tăng cường cung cấp hiệu quả các sản phẩm từ rừng và cỏ có chất lượng.

Gỗ Việt