Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Canada

05/04/2022 13:20
Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Canada

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Canada trong tháng 01/2022, đạt 23,6 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng 12/2021, nhưng giảm 36,2% so với tháng 12/2021.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan thống kê Canada, tháng 01/2022 Canada nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 199,2 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng 12/2021, giảm 9,2% so với tháng 01/2021.

Trong tháng 01/2022, Canada nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 75,6 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng 12/2021, nhưng giảm 17% so với tháng 01/2021, chiếm 38% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ đạt 36,4 triệu USD, giảm 1,6% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 13,4% so với tháng 01/2021.

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Canada trong tháng 01/2022, đạt 23,6 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng 12/2021, nhưng giảm 36,2% so với tháng 12/2021. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 11,8% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ, giảm 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Ghế khung gỗ và đồ nội thất phòng khách và phòng ăn là mặt hàng Canada nhập khẩu chính trong tháng 01/2022. Trong đó, dẫn đầu về kim ngạch là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 85,4 triệu USD, tăng 3% so với tháng 12/2021, nhưng giảm 3,3% so với tháng 01/2021.

Canada nhập khẩu ghế khung gỗ chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ, trị giá nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm 72% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Canada.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, Canadaa nhập khẩu trong tháng 01/2022 đạt 60,3 triệu USD, giảm 0,9% so với tháng 12/2021 và giảm 13,9% so với tháng 01/2021, chiếm 30,3% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada.

Trung Quốc và Việt Nam là 2 thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Canada trong tháng 01/2022. Trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 23,9 triệu USD, giảm 1,3% so với tháng 12/2021 và giảm 15,2% so với tháng 01/2021. Nhập khẩu từ Việt Nam đạt 8,6 triệu USD, tăng 6,7% so với tháng 12/2021, nhưng giảm 36,8% so với tháng 01/2021.

Gỗ Việt