Dự Ấn Phát Triển Doanh Nghiệp Bền Vững – SCORE

04/07/2015 13:13
Dự Ấn Phát Triển Doanh Nghiệp Bền Vững – SCORE

Dự án Phát triển Doanh nghiệp bền vững (SCORE) là một chương trình của tổ chức lao động quốc tế (ILO) triển khai tại Việt Nam từ năm 2011, trong đó tập trung vào ngành Chế biến Gỗ nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ hoàn thiện cách thức quản lý nơi làm việc, cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất.

Dự án được thiết kế dành cho các doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn nội bộ liên quan đến chất lượng, năng suất, ô nhiễm, sự lãng phí, sức khỏe và an toàn nơi làm việc và quản lý nhân sự với 5 chuyên đề:

·       Chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc

·       Chuyên đề 2: Quản lý chất lượng

·       Chuyên đề 3: Sản xuất sạch hơn

·       Chuyên đề 4: Quản lý nguồn nhân lực

·       Chuyên đề 5: An toàn vệ sinh lao động

Các hoạt động của mỗi chuyên đề:

·       1. Khảo sát ban đầu tại doanh nghiệp (1/2 ngày): Khảo sát tình hình thực tế nhà xưởng của doanh nghiệp, nhận dạng điểm cần tập trung của mỗi chuyên đề

·       2. 2 ngày đào tạo tập trung (cùng với 4 doanh nghiệp khác): đào tạo lý thuyết kèm theo dẫn chứng thực tế từ thực trạng của doanh nghiệp:

·       3. 4 lần tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp: Sau khi kết thúc đào tạo, chuyên gia dự án sẽ đến doanh nghiệp, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động của dự án

Tại Viêt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế Biến Gỗ Tp.HCM (HAWA) là một trong những đối tác chiến lược của dự án để triển khai cho các doanh nghiệp trong ngành Gỗ.  Đến nay dự án đã được triển khai được trên 60 Doanh nghiệp ở các khu vực Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An. Trong giai đoạn 2015 – 2016, HAWA sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành được tiếp cận với chương trình đào tạo thực tế và hiệu quả.

Trong năm 2015, Hàng tháng HAWA sẽ tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề 1 của dự án SCORE cho các doanh nghiệp mới.

 Mục tiêu đào tạo của chuyên đề 1 (chuyên đề bắt buộc)

-    Hoàn thiện cách thức quản lý nơi làm việc với hệ thống 5S

-    Tìm ra các cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng (Kaizen)

-    Cải thiện việc giao tiếp và chia sẻ thông tin trong doanh nghiệp

-    Xây dựng nhóm cải tiến và duy trì các hoạt động cải tiến sản xuất với chi phí thấp tập trung vào con người

-   Xây dựng và đánh giá hiệu quả triển khai của doanh nghiệp qua hệ thống KPIs

  Chi phí đào tạo: 7 triệu đồng/doanh nghiệp (đã được ILO và HAWA hỗ trợ 75% tổng chi phí khóa học)

 Các thông tin về dự án vui lòng xem tại Fanpage https://www.facebook.com/hawa.vietnam hoặc link https://www.youtube.com/watch?v=_r6PgxsZJbU&feature=youtu.be

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký tham gia vui lòng liên hệ VP HAWA - Ms. Ngọc Hiếu - 08 3836 4766/88; Email: hawavn@gmail.com; info@hawa.com.vn

Đăng ký tham gia HAWA trong năm 2015 sẽ có cơ hội nhận được những  suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho những cá nhân suất sắc nhất.­*