Giới thiệu thông tin doanh nghiệp trên trang Tạp chí Gỗ Việt

31/03/2022 06:10
Giới thiệu thông tin doanh nghiệp trên trang Tạp chí Gỗ Việt

Tạp chí Gỗ Việt là cơ quan trực thuộc Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động tạp chí in từ năm 2009; với tôn chỉ và mục đích hoạt động là tuyên truyền các hoạt động của Hiệp hội, trao đổi các cơ hội hợp tác và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và lâm sản

Từ khi thành lập cho tới nay, Tạp chí đã và đang cung cấp thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp, bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm tới ngành gỗ Việt Nam. Nhằm giới thiệu và quảng bá thông tin doanh nghiệp (DN) trong ngành rộng rãi hơn nữa tới bạn đọc, nhà mua hàng, các đơn vị đối tác…. trên khắp cả nước và thế giới, Tạp chí Gỗ Việt đang xây dựng lại giao diện website tạp chí điện tử, trong đó có chuyên mục giới thiệu thông tin các DN hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành gỗ.

Để giới thiệu thông tin về DN trên trang Tạp chí Gỗ Việt với giao diện mới, quý vị cung cấp một số nội dung sau:

  1. Tên Doanh nghiệp:
  2. Địa chỉ (địa chỉ văn phòng hoặc địa chỉ các nhà máy nếu có):
  3. Điện thoại:
  4. Email:
  5. Website (nếu có):
  6. Sản phẩm chính của Doanh nghiệp (Hoặc loại hình kinh doanh):
  7. Thị trường (xuất khẩu/Trong nước):
  8. Giới thiệu thông tin doanh nghiệp (dưới 500 từ):
  9. Ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh của nhà máy/công ty (tối đa 5 ảnh)
  10. Logo công ty: gửi file pdf hoặc JPG.

Hoặc điền và đính ảnh theo link: https://forms.gle/BcVARWKpoKxhiVGX6.             

Tạp chí Gỗ Việt không tính phí giới thiệu thông tin của quý DN.

Gỗ Việt