Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ năm 2023

09/03/2024 09:29
Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ năm 2023

Đầu tư nước ngoài (FDI) đã trở thành một hợp phần quan trọng của ngành gỗ. Dữ liệu thống kê của ngành lâm nghiệp cho thấy hiện ngành có khoảng trên 3.500 doanh nghiệp (DN) tham gia khâu xuất khẩu. Trong đó, số lượng các DN FDI chiếm dưới 20%. Mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, kim ngạch xuất khẩu của nhóm FDI luôn chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành. Số lượng DN FDI tham gia ngành và kim ngạch xuất khẩu của khối này luôn có sự tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong ngành gỗ Việt Nam. Hiện ngành đang có sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp (DN) thuộc khối này trong các khâu chủ đạo của chuỗi cung, bao gồm sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Các DN FDI sản xuất các sản phẩm đầu ra đa dạng, nhưng tập trung chủ yếu ở mảng chế biến gỗ và gần đây là viên nén. Một số thông tin cơ bản về hoạt động của nhóm DN FDI này trong năm 2023 bao gồm:

Các dự án đầu tư mới

 • Các dự án (DA) đầu tư mới trong năm 2023 tăng so với năm 2022. Năm 2023, ngành nhận 57 dự án (DA) mới với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD. DA có vốn sở hữu từ Trung Quốc chiếm 49,1 % về số lượng DA và 35,5% về vốn đầu tư. Các nguồn DA FDI lớn khác bao gồm Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Seychelles và Nhật Bản.
 • Có 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào ngành trong năm.
 • Quy mô vốn bình quân đầu tư của mỗi dự án FDI mới trong năm 2023 đạt khoảng 5,26 triệu USD/dự án, tăng 1,6 lần so với quy mô mỗi DA năm 2022.
 • Chế biến gỗ là nhóm ngành hàng nhận được nhiều dự án đầu tư FDI mới, tiếp đến là ván nhân tạo (gỗ dán, ván sàn), viên nén, thương mại gỗ và phụ trợ ngành gỗ.
 • Các địa phương đón nhận nhiều DA mới nhất bao gồm Bình Dương (18 dự án), Bình Phước (15 dự án), Long An và Bắc Giang mỗi địa Phương nhận được 3 DA.

Góp vốn mua cổ phần

 • Năm 2023, số lượt và giá trị vốn góp mua cổ phần tăng trên 1,1 lần so với cả năm 2022. Có 36 lượt góp vốn mua cổ phần, với số vốn góp đạt 139,83 triệu USD, tăng 9,1% về số lượng và 27,1% về giá trị vốn so với năm 2022
 • Các DN FDI từ Trung Quốc có số lượt góp vốn mua cổ phần lớn nhất.

Điều chỉnh vốn

 • Số dự án điều chỉnh vốn năm 2023 tăng gần 1,2 lần cả về số lượng và số vốn so với năm 2022.
 • Năm 2023, có 35 lượt điều chỉnh vốn, với số vốn tăng đạt 57,24 triệu USD, tăng 16,7% về số lượng và 7,8% về số vốn so với năm 2022.

Xuất khẩu của khối DN FDI

 • Năm 2023, số lượng các DN FDI tham gia xuất khẩu chỉ chiếm 18,8% trong tổng số DN XK của cả nước, nhưng kim ngạch XK của nhóm này đạt 6,24 tỷ USD, chiếm 47,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành.
 • Tỷ trọng kim ngạch XK của các DN FDI Trung Quốc lớn nhất, chiếm 33,1% trong tổng kim ngạch XK của tất cả các DN khối FDI. Tiếp đến là các DN Đài Loan (Trung Quốc) (15,4%), Quần đảo Virgin thuộc Anh (14,1%) và Singapore (7%).

Các số liệu trên đây cho thấy trong năm 2023, các DA đầu tư mới, góp vốn mua cổ phần và điều chỉnh vốn của các DN FDI trong ngành gỗ đã tăng so với năm 2022. Sự gia tăng trong các hoạt động của các DN FDI, bao gồm cả khâu xuất khẩu một phần là kết quả từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia, đồng thời cũng do lợi thế về vị trí địa lý của Việt Nam và sự phát triển của hệ sinh thái ngành gỗ của quốc gia. Bên cạnh đó, ngành gỗ có sức hút FDI là do các chính sách ưu đãi của Chính phủ và cũng đang được hưởng lợi trực tiếp từ các biện pháp phòng vệ thương mại mà Chính phủ Mỹ áp dụng đối với một số sản phẩm đồ gỗ Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.

Xem thông tin chi tiết báo cáo tại đây

Gỗ Việt