Chuẩn bị để thích ứng với Quy định chống mất rừng của EU - Vai trò của Hiệp hội và Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

03/11/2023 11:12
Chuẩn bị để thích ứng với Quy định chống mất rừng của EU - Vai trò của Hiệp hội và Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

BẢN TIN 02. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - VAI TRÒ CỦA HIỆP HỘI VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Bản tin này tóm tắt các yêu cầu của EUDR đối với các Hiệp hội ngành hàng và DN xuất khẩu của Việt Nam. Một số quy định quan trọng của EUDR các DN Việt Nam xuất khẩu 3 mặt hàng nêu trên vào EU cần đáp ứng bao gồm:

o Quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng: DN cần thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng của mình. Ngoài các thông tin về sản phẩm và nhà sản xuất, EUDR yêu cầu DN cung cấp thông tin tọa độ địa lý của thửa đất sản xuất ra lô hàng đó cùng các bằng chứng chứng minh hoạt động sản xuất không gây ra mất rừng trên các diện tích này.

o Phân loại rủi ro đối với quốc gia (vùng) sản xuất: Các quốc gia hoặc vùng sản xuất thuộc quốc gia sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào EU sẽ được EU đánh giá và phân loại rủi ro mất rừng theo các mức cao (high), trung bình (standard) và thấp (low). Hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia/ vùng bị phân loại rủi ro càng cao thì càng bị kiểm soát chặt chẽ khi nhập khẩu vào EU và ngược lại. 

Bản tin đầy đủ vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong Bản tin này.

Gỗ Việt