Báo cáo: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến hết tháng 11/2022

14/01/2023 08:05
Báo cáo: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến hết tháng 11/2022

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu Gỗ và Sản phẩm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 (11T/2022) đạt gần 14,39 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ (HS 94) chiếm 62,76% (giảm 6% so với cùng kỳ 2021), kim ngạch xuất khẩu gỗ nguyên liệu (HS 44) chiếm 31,08% (tăng 5,91%); còn lại là các sản phẩm khác (6,16%). Trong năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh từ tháng 1 tới tháng 8, trung bình đạt trên 1,3 tỷ USD/tháng (trừ tháng 2/2022 trùng với tết Nguyên đán). Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bắt đầu giảm từ tháng 9/2022, chỉ đạt mức trung bình 1,1 tỷ USD/tháng. 

Kim ngạch nhập khẩu

Trong 11 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu G&SPG vào Việt Nam đạt 2,87 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2021. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng gỗ nguyên liệu (HS44) chiếm 86,35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu (tăng 2,44% so với cùng kỳ 2021); nhóm đồ gỗ (HS94) chiếm 9,58% (giảm 2,52%); phần còn lại là các sản phẩm khác. Những tháng đầu năm 2022 có kim ngạch nhập khẩu thấp, nguyên nhân chính là do sức mua đầu năm giảm. Kim ngạch nhập khẩu sau đó tăng nhanh, bình quân đạt trên 300 triệu USD/tháng. Kim ngạch nhập khẩu bắt đầu giảm từ tháng 9 về mức trên 200 triệu USD/tháng.

Gỗ Việt