Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu gỗ dán 10 tháng đầu năm 2022

06/12/2022 09:56
Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu gỗ dán 10 tháng đầu năm 2022

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu gỗ dán 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Trong 10 tháng đầu 2022 Việt Nam nhập hơn 305 ngàn m3 gỗ dán, giảm 35,4% so với cùng kỳ 2021. Giá trị nhập khẩu trong 10 tháng 2022 đạt hơn 153 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ 2021.

Lượng gỗ dán xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2022 là hơn 2,22 triệu m3 , giảm hơn 15% so với cùng kỳ 2021. Giá trị xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt gần 866 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ 2021.

Báo cáo chi tiết tham khảo TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo.

Gỗ Việt