Hệ thống phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (ECS)

18/10/2022 11:01
Hệ thống phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (ECS)

Việt Nam và EU đã ký Hiệp định VPA-FLEGT vào năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Đây là một hiệp định thương mại ràng buộc về mặt pháp lý, cũng gắn với Chương 13 của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Thực hiện Điều 69 của Luật Lâm nghiệp sau khi VPA-FLEGT được ký kết, Chính phủ Việt Nam đang thiết lập Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp. Bước đầu tiên được thực hiện với Nghị định số 102/2020 / NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2020 (Nghị định 102) quy định: i) Quản lý gỗ nhập khẩu, ii) quản lý gỗ xuất khẩu, iii) phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, và iv) Giấy phép FLEGT và đánh giá độc lập.

Thông tư tiếp theo số 21/2021 / TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 (Thông tư 21) hướng dẫn các cơ quan xác minh và người khai thác gỗ thực hiện hệ thống phân loại doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Kể từ đó, Việt Nam áp dụng phân loại dựa trên rủi ro đối với các doanh nghiệp liên quan. Như vậy, doanh nghiệp được phân thành 2 loại: Nhóm I và Nhóm II. Mặc dù việc thực hiện Thông tư 21 đã được trình bày trong một số hội thảo quốc gia cho các cơ quan chức năng và hiệp hội gỗ, các khía cạnh chính của hệ thống phân loại, việc thực hiện và ý nghĩa của nó, cũng như các hành động bắt buộc vẫn chưa được công chúng và nhiều đơn vị kinh doanh gỗ biết đến. Trong bối cảnh đó, dự án "Hỗ trợ thực hiện VPA-FLEGT tại Việt Nam" đã hỗ trợ xây dựng bản tóm tắt chính sách và công bố rộng rãi.

ECS nhằm (i) đánh giá mức độ rủi ro của tất cả các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ về việc tuân thủ các yêu cầu của VNTLAS; (ii) đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp xuất khẩu và chế biến gỗ theo các bằng chứng tĩnh và động như được mô tả trong định nghĩa về tính hợp pháp, và (iii) giảm bớt các thủ tục hành chính. Cuối cùng, điều này cho phép thực hiện một cách hiệu quả và kịp thời các biện pháp xác minh phù hợp và khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc pháp luật.

Bản tóm tắt chính sách này đưa ra quan điểm rằng hệ thống phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ là một phần quan trọng trong Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS).  Đây là một trong những bước quan trọng để xây dựng một hệ thống VNTLAS hiệu quả trước khi EU và Việt Nam đánh giá tiến trình thực thi VPA - FLEGT. Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) giữa Liên minh Châu Âu (EU) nhằm cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp xuất khẩu từ Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc chi tiết tại đây

Gỗ Việt