Bản tin Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào (đến hết tháng 4/2022)

06/08/2022 10:17
Bản tin Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào (đến hết tháng 4/2022)

Báo cáo Nhập khẩu gỗ Lào (cập nhật đến hết tháng 4 năm 2022) là sản phẩm của Nhóm nghiên cứu của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA, DOWA và tổ chức Forest Trends.

Những nét chính:
- Khối lượng và giá trị gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam đã giảm mạnh sau khi Chính phủ Lào ban hành Chỉ thị số 15/PM vào t háng 5 năm 2016 nhằm hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu chưa qua chế biến (gỗ nguyên liệu).
- Tuy nhiên, gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ nguồn này có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Tốc độ tăng của gỗ xẻ nhập khẩu cao hơn nhiều so với gỗ tròn.
- Đa số gỗ tròn nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam là gỗ rừng trồng trong khi phần lớn gỗ xẻ nhập khẩu là các loài gỗ quý có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.
- Gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Lào được nhập khẩuchủ yếu qua các cửa khẩu đường bộ tại biên giới với Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Kon Tum.
- Gỗ nhập khẩu từ Lào được xác định là tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý theo quy định của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam hiện nay.
- Ngành gỗ Việt Nam và Lào cần tăng cường hợp tác để nâng cao giá trị và tính minh bạch trongchuỗi cung ứng của hai nước, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Quý vị vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong Báo cáo này.

Gỗ Việt