Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam - Trung Quốc

02/08/2022 09:29
Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam - Trung Quốc

Báo cáo là sản phẩm của Nhóm nghiên cứu VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và tổ chức Forest Trends. Bản tin cung cấp thông tin cập nhật về xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc tính đến hết tháng 4 năm 2022. Bản tin sử dụng nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tập trung vào mặt hàng gỗ nguyên liệu (mã HS44) và sản phẩm gỗ (mã HS94).

Trung Quốc là một trong ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (cùng với Mỹ và Nhật Bản) về các mặt hàng gỗ, với kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này năm 2021 đạt 1,4 tỷ USD—tương đương 10,5% trong tổng 14,1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong cùng năm.
Trung Quốc là nguồn cung gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Năm 2021 Việt Nam nhập khẩu hơn 1 tỷ USD các mặt hàng này từ thị trường này—tương đương gần 35% trong tổng 2,9 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam từ tất cả các thị trường trong năm.
Năm 2015 và 2021, VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends đã phối hợp xuất bản 2 báo
cáo chi tiết về thực trạng, động lực và xu hướng của mối quan hệ thương mại song phương gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2014 và 2015 – 2020.
Bản tin này cung cấp thông tin cập nhật về xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giữa 2 quốc gia tính đến hết tháng 4 năm 2022. Bản tin sử dụng nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Bản tin tập trung vào mặt hàng gỗ nguyên liệu (mã HS44) và sản phẩm gỗ (mã HS94).

Quý vị vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo.

Gỗ Việt