Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2021

29/10/2021 10:45
Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2021

Bản tin được chia sẻ tại hội thảo “Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 9 tháng đầu năm 2021” do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, HAWA, BIFA, DOWA, FPA Bình Định và Tổ chức Forest Trends tổ chức vào ngày 29/10/2021.

Đại dich COVID-19 đã tác động tiêu cực tới cả đầu xuất và nhập gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, đặc biệt từ đầu Quý 3 vừa qua. Các tỉnh Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, là trung tâm chế biến gỗ của cả nước cũng chính là nơi dịch bùng phát mạnh nhất.

Trong khâu xuất khẩu, mặc dù kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu 2021 tăng so với 9 tháng đầu 2020, tuy nhiên mức tăng trưởng này chủ yếu là do kim ngạch từ nửa đầu của 2021 mang lại. Kể từ Tháng 7 năm nay, kim ngạch xuất khẩu bắt đầu giảm mạnh và hiện vẫn tiếp tục đà giảm cho đến nay. Đà giảm này thấy ở tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như đồ gỗ, ghế ngồi và gỗ dán (trừ dăm gỗ và ván bóc – 2 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đi Trung Quốc – đang tiếp tục tăng). Mức suy giảm trong xuất khẩu trong những tháng gần đây thấy ở hầu hết các thị trường trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc, Anh và Canada, với mức giảm khoảng trên dưới 20% hàng tháng. Một số thị trường như Trung Quốc, Nhật, EU và Úc có kim ngạch tiếp tục tăng, tuy nhiên tốc độ tăng chậm, dưới 10%.

Trong khâu nhập khẩu, kim ngạch nhập cũng bắt đầu giảm từ đầu Quý 3 năm nay và hiện đang tiếp tục đà giảm. Tuy nhiên, tốc độ giảm trong nhập khẩu nhỏ hơn nhiều so với tốc độ giảm trong xuất khẩu. Nguyên nhân chính là bởi khâu nhập khẩu chủ yếu là nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào, như gỗ tròn, xẻ và các loại ván, với mức tác động của dịch nhỏ hơn so với các sản phẩm đầu ra của ngành. Mức giảm trong khâu nhập khẩu thấy ở các nguồn cung chính như Trung Quốc (các loại ván), Cameroon (gỗ tròn) và Thái Lan (các loại ván). Tuy nhiên, nhập khẩu từ các thị trường khác như Mỹ và Chi Lê vẫn đang tăng. Đây cũng chính là nguồn cung gỗ xẻ nguyên liệu cho Việt Nam.

Đọc bản tin chi tiết tại đây, vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong bản tin

Gỗ Việt