Tài liệu Hội nghị giao ban ngành gỗ Quý III 2022

02/08/2022 11:06
Tài liệu Hội nghị giao ban ngành gỗ Quý III 2022

Tài liệu được báo cáo tại Hội nghị giao ban ngành Gỗ Quý III/2022 tại TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo hoạt động chế biến, xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản 7 tháng đầu năm 2022 với các nội dung chính sau:

- Kết quả xuất nhập khẩu Gỗ và Lâm sản

- Các nội dung ngành Lâm nghiệp đã triển khai

- Đề xuất, Kiến nghị

Quý vị vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong Báo cáo.

Gỗ Việt