Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 10 tháng đầu năm 2022

06/12/2022 09:54
Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 10 tháng đầu năm 2022

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén gỗ 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Lượng xuất khẩu viên nén tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trong 10 tháng đầu năm 2022 lượng xuất khẩu đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ 2021, tương đương hơn 111% tổng lượng xuất khẩu của năm 2021. 

Giá trị xuất khẩu viên nén 10 tháng 2022 đạt 602,7 triệu USD, tăng 81% so với cùng kỳ 2021, tương đương gần 146% tổng kim ngạch của năm 2021.

Báo cáo chi tiết tham khảo TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo này.

Gỗ Việt