Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2022

06/12/2022 09:32
Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2022

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends. 

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022 tăng 15,2% so với cùng kỳ 2021. Trong 10 tháng đầu 2022, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ (HS 94) chiếm 63% trong tổng kim ngạch xuất khẩu (giảm 6% so với cùng kỳ 2021), kim ngạch xuất khẩu gỗ nguyên liệu (HS 44) chiếm 31% (tăng 6%); còn lại là các sản phẩm khác (6%). Trong năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh từ tháng 1 tới tháng 8, trung bình đạt trên 1,3 tỷ USD/tháng. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu bắt đầu giảm từ tháng 9/2022, chỉ đạt mức trung bình 1,1 tỷ USD/tháng. Hình 1 chỉ ra giá trị kim ngạch xuất khẩu theo tháng 2021-10/2022

Trong 10 tháng đầu 2022 kim ngạch nhập khẩu G&SPG vào Việt Nam đạt 2,65 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ 2021. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng gỗ nguyên liệu (HS44) chiếm 86,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu (tăng 10% so với cùng kỳ 2021); nhóm đồ gỗ (HS) chiếm 9,6% (giảm 13,4 %); phần còn lại là các sản phẩm khác. Những tháng đầu năm 2022 có kim ngạch nhập khẩu thấp, nguyên nhân chính là do sức mua đầu năm giảm. Kim ngạch nhập khẩu sau đó tăng nhanh, bình quân đạt trên 300 triệu USD/tháng. Kim ngạch nhập khẩu bắt đầu giảm từ tháng 9.

Tham khảo Báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo này.

Gỗ Việt