Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 10 tháng đầu năm 2022

06/12/2022 09:50
Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 10 tháng đầu năm 2022

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ 10 tháng đầu năm 2022" được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Lượng và giá trị xuất khẩu dăm gỗ tăng mạnh trong năm 2022. Trong 10 tháng đầu 2022 lượng xuất khẩu đạt 13,51 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2021, tương đương hơn 99% tổng lượng xuất khẩu của năm 2021. 

Báo cáo chi tiết tham khảo TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo này.

Gỗ Việt