Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu viên nén đến hết tháng 11/2022

14/01/2023 07:57
Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu viên nén đến hết tháng 11/2022

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Lượng xuất khẩu viên nén tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trong 11 tháng đầu năm 2022 (11 tháng/2022) lượng xuất khẩu đạt gần 4,38 triệu tấn, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2021, tương đương hơn 124,9% tổng lượng xuất khẩu của năm 2021. Giá trị xuất khẩu viên nén 11 tháng năm 2022 đạt 691,26 triệu USD, tăng 87,2% so với cùng kỳ 2021, tương đương gần 167,4% tổng kim ngạch của năm 2021.

Gỗ Việt