Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ đến hết tháng 11/2022

14/01/2023 07:53
Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ đến hết tháng 11/2022

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu dăm gỗ" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Lượng và giá trị xuất khẩu dăm gỗ tăng mạnh trong năm 2022. Trong 11 tháng đầu năm 2022 (11T/2022), lượng xuất khẩu đạt 14,64 triệu tấn, tăng 16,9% so với cùng kỳ 2021, tương đương 107,6% tổng lượng xuất khẩu của năm 2021. Giá trị xuất khẩu dăm gỗ trong 11 tháng đầu năm 2022 đạt 2,57 tỷ USD, tăng hon 60% so với cùng kỳ 2021, tương đương 147,8% tổng kim ngạch của năm 2021. Hình 1 và 2 chỉ ra cho thấy con số về lượng và kim ngạch xuất khẩu chia theo tháng. 

Báo cáo chi tiết tham khảo TẠI ĐÂYVui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo.

Gỗ Việt