Báo cáo: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán đến hết tháng 11/2022

14/01/2023 07:46
Báo cáo: Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán đến hết tháng 11/2022

Báo cáo "Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ dán" cập nhật đến hết tháng 11/2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu
Trong 11 tháng đầu năm 2022 (11T/2022) Việt Nam nhập hơn 328 ngàn m3 gỗ dán, giảm 35,7% so với cùng kỳ 2021. Giá trị nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022 đạt 163,86 triệu USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ 2021.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu 

Lượng gỗ dán xuất khẩu trong 11T/2022 là hơn 2,5 triệu m3 , giảm 2,75% so với cùng kỳ 2021. Giá trị xuất khẩu trong 11T/2022 đạt hơn 959 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ 2021.

Báo cáo chi tiết tham khảo TẠI ĐÂYVui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo.

Gỗ Việt