Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2022

14/02/2023 06:24
Báo cáo: Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2022

Báo cáo "Việt Nam xuất khẩu viên nén năm 2022" cập nhật đến hết năm 2022, được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu các Hiệp hội Gỗ và Tổ chức Forest Trends

Bản tin này cập nhật thông tin thị trường xuất khẩu viên nén của Việt Nam trong cả năm 2022, tập trung vào lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu chia theo thị trường. Bản tin cũng cung cấp một số thông tin dự báo thị trường năm 2023 cả về khía cạnh xuất khẩu và sản xuất trong nước. Dữ liệu xuất khẩu trong bản tin được Nhóm nghiên cứu của các hiệp hội gỗ và Forest Trends tổng hợp từ nguồn dữ liệu xuất khẩu của Tổng cục Hải quan. Thông tin dự báo thị trường được thu thập từ một số doanh nghiệp lớn trực tiếp tham gia xuất khẩu.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh

Lượng xuất khẩu viên nén tăng mạnh trong năm 2022. Lượng xuất khẩu năm đạt trên 4,88 triệu tấn, tăng 39,35% so với 2021. Giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt trên 787 triệu USD, tăng hơn 90% so với 2021. Lượng và giá trị xuất khẩu hàng tháng trong năm 2022 hầu như tăng mạnh so với cùng kỳ 2021.

Giá xuất khẩu tăng mạnh

Giá viên nén xuất khẩu trung bình năm 2022 ở mức cao kỷ lục so trong 10 năm trở lại đây. Trong năm này, giá đã tăng liên tục kể từ tháng 1 và có dấu hiệu hơi chững lại trong giai đoạn T6/2022 – T9/2022. Tuy nhiên giá bật tăng trở lại sau đó và đạt mức kỷ lục hơn 189 USD/tấn vào tháng 12/2022.

Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong báo cáo này.

Gỗ Việt