Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ

22/12/2023 04:50
Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ

Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ : Cập nhật hết 10 tháng đầu năm 2023

Đầu tư nước ngoài (FDI) đã trở thành một hợp phần quan trọng của ngành gỗ. Con số thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp (nay là Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm) cho thấy hiện ngành có khoảng trên 3.500 doanh nghiệp (DN) tham gia khẩu xuất khẩu, trong đó số lượng các DN FDI chiếm dưới 20%. Năm 2022 kim ngạch xuất khẩu của cả ngành đạt gần 16 tỷ USD, trong đó kim ngạch khối DN FDI chiếm gần 50%.
Số DN nói chung và DN FDI nói riêng tham gia khâu sản xuất còn lớn hơn. Số lượng DN FDI tham gia ngành và kim ngạch xuất khẩu của nhóm DN FDI luôn có sự tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua.
Chính phủ Việt Nam kỳ vọng khối DN FDI là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế, với sức mạnh về vốn, trình độ quản lý, công nghệ và tiếp cận thị trường là các yếu tố đầu vào quan trọng để phát triển. Chính phủ cũng kỳ vọng rằng theo thời gian, các yếu tố đầu vào này sẽ được lan tỏa sang khối DN Việt. Báo cáo Hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ: Cập nhật hết 10 tháng đầu năm 2023 cập nhật thông tin về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong ngành gỗ Việt Nam tính đến hết tháng 10 năm 2023. Báo cáo tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư FDI mới, các lượt sáp nhập, góp vốn mua cổ phần, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của khối FDI này. Báo cáo bao gồm 4 phần.

Thông tin đầy đủ vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin này

Gỗ Việt