Chuẩn bị để thích ứng với Quy định chống mất rừng của EU - Đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nông lâm sản

03/11/2023 11:20
Chuẩn bị để thích ứng với Quy định chống mất rừng của EU - Đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nông lâm sản

BẢN TIN 03. CHUẨN BỊ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI QUY ĐỊNH CHỐNG MẤT RỪNG CỦA EU - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG LÂM SẢN

Quy định chống mất rừng của EU (gọi tắt là EUDR) bắt đầu có hiệu lực từ 29/06/2023. Hiện tại có 7 nhóm mặt hàng chịu sự điều chỉnh của EUDR. Việt Nam hiện có ba mặt hàng xuất khẩu vào EU, bao gồm cà phê, gỗ và cao su. Để được phép lưu thông các mặt hàng này tại EU các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu từ EU cần đảm bảo sản phẩm là hợp pháp và không gây mất rừng và suy thoái rừng (sau đây gọi tắt là mất rừng) với thời điểm mất rừng tính từ 30/12/2020 trở về sau. DN có 18 tháng (DN lớn) hoặc 24 tháng (DN vừa và nhỏ) sau khi EUDR có hiệu lực để chuẩn bị đáp ứng với các yêu cầu của EUDR.

Một trong những yêu cầu quan trọng trong EUDR là truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên toàn bộ chuỗi cung, bao gồm xác định chính xác vị trí thửa đất nơi các mặt hàng này được sản xuất (geolocation). Bản tin này tóm tắt các yêu cầu của EUDR, tập trung vào khía cạnh vị trí địa lý của các thửa đất canh tác. Đối với cả ba nhóm mặt hàng nêu trên, nông hộ đóng vai trò chủ đạo tại khâu đầu của chuỗi cung.

Bản tin cung cấp thông tin cơ bản về đất sản xuất của các nông hộ trong chuỗi, bao gồm cả các khó khăn hình thành bởi tình trạng đất đai manh mún và thiếu các bằng chứng pháp lý cần thiết (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với một số mảnh đất nhằm xác định hộ là chủ thể hợp pháp khi sử dụng các mảnh đất này. Giải quyết các vấn đề tồn tại này là điều kiện hết sức cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu của EUDR về xác định vị trí địa lý của thửa đất nơi sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

Bản tin đầy đủ vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trong Bản tin này.

Gỗ Việt