Hội nghị phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu

13/04/2022 08:05
Hội nghị phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu

Hội nghị diễn ra vào ngày 22/4/2022 (từ 13:30) tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức.

 

Chiều ngày 22 tháng 04 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức “Hội nghị phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu”. Hội nghị được tổ chức nhằm:

 Đánh giá thực trạng sản xuất gỗ nguyên liệu từ rừng trồng giai đoạn 2016 -2020 và bàn giải pháp thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, có chứng chỉ bền vững phục vụ chế biến, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu giai đoạn 2022 -2030. 

Tìm hiểu về các mô hình liên kết hiện tại (a) giữa các DN chế biến và công ty lâm nghiệp, (b) giữa DN chế biến và các hộ trồng rừng nhằm tạo nguồn gỗ rừng trồng gỗ lớn, có chứng chỉ bền vững, các thuận lợi và khó khăn trong việc nhân rộng các mô hình này trong tương lai.

Thảo luận và bàn các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư theo chuỗi giá trị, tạo nguồn gỗ rừng trồng có chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong tương lai.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại khách sạn Fleur de Lys - 16 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ 13:30, thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Ngôn ngữ Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các đại biểu tới tham dự và vui lòng xác nhận tham dự sự kiện chậm nhất vào ngày 19 tháng 04 năm 2022 theo link đăng ký sau:  https://forms.gle/66SMqekCLZu76zng6 

Gỗ Việt