Năm 2022, dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tiếp tục tăng

14/01/2022 05:15
Năm 2022, dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tiếp tục tăng

Ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU về Việt Nam trong tháng 12/2021 tăng trưởng trở lại, đạt 50 nghìn m3 , tăng 42,4% so với tháng 11/2021; nâng tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường EU trong năm 2021 đạt 814,17 nghìn m3 , tăng 5,4% so với năm 2020.

Theo thống kê, nhập khẩu gỗ tròn từ EU trong tháng 11/2021 đạt 19,36 nghìn m3, với trị giá 4,93 triệu USD, giảm 20,1% về lượng và giảm 11,5% về trị giá so với tháng 10/2021; giảm 13,6% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với tháng 11/2020.

Tính chung trong 11 tháng năm 2021, nhập khẩu gỗ tròn từ EU đạt 437,55 nghìn m3, với trị giá 103,24 triệu USD, tăng 2,0% về lượng và tăng 10,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình gỗ tròn từ EU 11 tháng năm 2021 ở mức 236 USD/m3, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ xẻ từ EU về Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 13,05 nghìn m 3 , với trị giá 6,33 triệu USD, giảm 28,2% về lượng và giảm 24,7% về trị giá so với tháng 10/2021; giảm 66,9% về lượng và giảm 45,5% về trị giá so với tháng 11/2020. Tính chung trong 11 tháng năm 2021, nhập khẩu gỗ xẻ từ EU đạt 291,92 nghìn m3 , với trị giá 113,07 triệu USD, tăng 19,9% về lượng và tăng 45,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình gỗ xẻ từ EU về Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 ở mức 387 USD/m3, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam đang nỗ lực trong việc giảm lượng gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết sử dụng gỗ hợp pháp theo như tinh thần của Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Việt Nam ký với EU năm 2018 và Hiệp định về khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp mà Việt Nam ký với Mỹ vào tháng 10/2021.

Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ các nguồn hợp pháp chiếm phần chính và đang tiếp tục tăng, trong khi gỗ nhập khẩu từ các nguồn rủi ro chiếm phần nhỏ và đang có xu hướng giảm là tín hiệu cho thấy các nỗ lực của Việt Nam đang đạt được kết quả tích cực. Nguồn cung gỗ từ EU có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng, nên EU được đánh giá sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn về nguồn cung với doanh nghiệp gỗ.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu từ EU, nhất là khi hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu đã có hiệu lực. Các doanh nghiệp chế biến gỗ có thể tăng khả năng nhập khẩu nguyên liệu khi được miễn thuế. Việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU, sau đó sản xuất sản phẩm để xuất khẩu đi chính thị trường này sẽ tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gỗ, từ đó tăng được cơ hội xuất khẩu sản phẩm gỗ cho doanh nghiệp Việt Nam. Dự báo, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU về Việt Nam trong năm 2022 tiếp tục tăng.

Gỗ Việt