EU là thị trường cung cấp gỗ tần bì lớn nhất của Việt Nam

07/11/2021 03:32
EU là thị trường cung cấp gỗ tần bì lớn nhất của Việt Nam

EU là thị trường cung cấp gỗ tần bì lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2021, chiếm 92% tổng lượng nhập khẩu, đạt 340,1 nghìn m3, trị giá 76,7 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ tần bì của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 45,8 nghìn m³, trị giá 9,9 triệu USD, tăng 24,3% về lượng và tăng 20,5% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 tăng 58,4% về lượng và tăng 51,2% về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt 369,7 nghìn m³, trị giá 85,8 triệu USD, giảm 8,9% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.  

Về chủng loại, gỗ tần bì tròn nhập khẩu về Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021 đạt khối lượng 351,8 nghìn m3, trị giá 77,5 triệu USD, giảm 10,0% về lượng và giảm 6,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Còn nhập khẩu gỗ tần bì loại xẻ đạt 17,9 nghìn m³, trị giá 8,3 triệu USD, tăng 19,1% về lượng và tăng 29,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ tần bì nguyên liệu của Việt Nam chủ yếu từ EU và Mỹ giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc, Hồng Kông, Canada tăng.

Tần bì EU tại làng nghề Hữu Bằng. Ảnh Gỗ Việt 

Trong đó, nhập khẩu gỗ tần bì từ thị trường EU lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2021, chiếm 92,0% tổng lượng nhập khẩu, đạt 340,1 nghìn m3, trị giá 76,7 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu từ một số nước thuộc khối EU giảm như: từ Đức giảm 8,3%; Hà Lan giảm 39,0%; Slovenia giảm 19,5%; Croatia giảm 17,7%... về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ tần bì từ thị trường Mỹ giảm 72,1% về lượng và giảm 53,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 12,6 nghìn m³, trị giá 5,3 triệu USD.

Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 1168,4% về lượng và tăng 554,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 6,0 nghìn m³, trị giá 951 nghìn USD. Ngoài ra, nhập khẩu gỗ tần bì từ Anh tăng 12,7%; Hồng Kông tăng 1561,2% và từ Canada tăng 99,2% về lượng so với cùng kỳ năm 2020, đạt lần lượt 5,04 nghìn m³; 3,2 nghìn m³ và 832 m³.

Giá nhập khẩu gỗ tần bì trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 232,2 USD/m3, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân gỗ tần bì từ EU đạt 225,5 USD/m3, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020; Hồng Kông tăng 8,1%, lên 193,6 USD/m3; Anh tăng 0,7%, lên 224,5 USD/m³.

Gỗ Việt