Mỹ là thị trường cung cấp gỗ sồi lớn nhất cho Việt Nam

12/10/2021 10:06
Mỹ là thị trường cung cấp gỗ sồi lớn nhất cho Việt Nam

Nhập khẩu gỗ sồi của Việt Nam từ Mỹ lớn nhất chiếm tới 65,3% tổng lượng nhập khẩu, đạt 139,3 nghìn m³, trị giá 76,6 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ sồi của Việt Nam tháng 8/2021 đạt 27,9 nghìn m³, trị giá 17,0 triệu USD, giảm 9,0% về lượng và giảm 4,9% về trị giá so với tháng 7/2021; so với tháng 8/2020 tăng 50,6% về lượng và tăng 97,7% về trị giá. Tính chung, 8 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu gỗ sồi đạt 213,4 nghìn m³, trị giá 115,0 triệu USD, tăng 17,3% về lượng và tăng 35,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ sồi loại xẻ đạt khối lượng 143,8 nghìn m³, trị giá 84,1 triệu USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Còn nhập khẩu gỗ sồi tròn đạt 69,6 nghìn m3, trị giá 30,9 triệu USD, tăng 21,3% về lượng và tăng 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ sồi trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 538,9 USD/m3, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu gỗ sồi từ Mỹ đạt 550,3 USD/m3, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020. Còn giá nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường EU tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020, lên 512,2 USD/m³.

8 tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Mỹ, EU, Ukraina, Canada, Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2020, trong khi đó, nhập khẩu từ thị trường Anh, Đài Loan, Chilê… giảm.

Cụ thể: Nhập khẩu gỗ sồi từ thị trường Mỹ lớn nhất chiếm tới 65,3% tổng lượng nhập khẩu, đạt 139,3 nghìn m³, trị giá 76,6 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ từ Mỹ tăng (Ảnh minh họa, Nguồn Oak Valley Hardwoods, Inc cung cấp) 

Nhập khẩu gỗ sồi thị trường EU tăng mạnh 65,0% về lượng và tăng 76,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 66,8 nghìn m³, trị giá 34,2 triệu USD, chiếm 31,3% tổng lượng nhập khẩu. Trong đó, lượng nhập khẩu gỗ từ một số nước thuộc khối EU tăng như: từ Croatia tăng 67,7%; Pháp tăng 120,5%; Bỉ tăng 3,1%; Slovenia tăng 514,7%; Đức tăng 62,1%; Italia tăng 164,1% về lượng... so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Ukraina tăng 16,7% về lượng so với kỳ năm 2020, đạt 3,6 nghìn m³, từ Canada tăng 14,4% về lượng, đạt 1,9 nghìn m³; từ Trung Quốc tăng 7,1%, đạt 412 m³. Trái lại, nhập khẩu mặt hàng này từ một số thị trường giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên trị giá thấp như: từ Anh giảm 67,7%; Đài Loan giảm 35,4%; Chilê giảm 88,2% về lượng.

Gỗ Việt