XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 8 NĂM 2021

01/10/2021 10:48
 XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 8 NĂM 2021

Theo thống kê của Hải quan, 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 10,388 tỷ USD, tăng 41,4 % so với cùng kỳ năm ngoái; Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021.  Kim ngạch nhập khẩu G&SPG trong 8 tháng năm 2021,đạt 2,063 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu trên 8,324 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG trong 8 tháng đầu năm 2021.

 XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 8/2021 tiếp tục giảm mạnh, đạt 811 triệu USD, giảm 39,1% so với tháng trước đó; giảm 29,39% so với tháng 8/2020. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 524 triệu USD, giảm 49,1% với tháng 7/2021 và giảm 43,46 so với cùng kỳ năm ngoái.

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 10,388 tỷ USD, tăng 41,4 % so với cùng kỳ năm ngoái; Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 7,975 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2020; Chiếm 76,77% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với tỷ trọng này của cùng kỳ năm 2020 đạt 74,5 %.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, vận tải, nhu cầu tiêu dùng nên kim ngạch xuất khẩu G&SPG bị sụt giảm mạnh trong quý III/2021. Cùng với tình hình kiểm soát dịch bệnh trong nước, sức tiêu thụ hàng hóa toàn cầu khởi sắc – đứng đầu là Hoa Kỳ sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu G&SPG phục hồi trở lại trong quý IV.

15 ngày đầu tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 307 triệu USD, giảm 17,76% so với cùng kỳ tháng 8/2021; Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 183 triệu USD, giảm 28,64% so với 15 ngày đầu tháng 8/2021

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 – 2021

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 539 triệu USD, giảm 48,74% so với tháng trước đó và giảm 27,13% so với tháng 8/2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 311 triệu USD, giảm 52,12% so với tháng 7/2021 và giảm 33,49% so với cùng kỳ năm ngoái.

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 5,434 tỷ USD, tăng tới 83,8% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm gần 53,21% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,039 tỷ USD, tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm tới 92,72% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 63,18% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm mạnh so với tháng trước đó, đặt biệt tại thị trường Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc… mức giảm lần lượt 47,54%; 50,30%; 51,33%; 31,94%. 

Mức giảm thấp hơn được ghi nhận tại một số thị trường châu Á: Nhật Bản giảm 26,01%; Trung Quốc giảm 12,86%; Hàn Quốc giảm 15,09%. Cá biệt, xuất khẩu sang thị trường Singapore tăng 15,47%; Thailand tăng 5,39% và tăng nhẹ 2,73% sang thị trường Malaysia.

8 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực: đạt trên 6,339 tỷ USD, chiếm tới 61% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Anh, Canada, Malaysia và Hà Lan cũng đạt mức tăng cao trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt tăng 13,88% và tăng 15,02% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong tháng 8 năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong 8 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8/2021 về Việt Nam giảm mạnh, đạt 235 triệu USD, giảm 16,7% so với tháng 7/2021, Và tăng nhẹ 3,95% so với cùng kỳ năm ngoái.

8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 2,063 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng năm 2021, Việt Nam đã xuất siêu trên 8,324 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

15 ngày đầu tháng 9/2021; kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 105 triệu USD, giảm 13% so với 15 ngày đầu tháng 8/2021

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 8/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 97 triệu USD, giảm 17,54% so với tháng trước đó; tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 872 triệu USD, tăng tới 86,69 % so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 42,25% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG toàn ngành. Xuất siêu trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI trong 8 tháng năm là 4,562 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 8/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, Chi lê giảm rất mạnh so với tháng trước đó, lần lượt giảm 30,79%; 35,49%; 19,32% và giảm 42,51% so với tháng trước đó, và giảm nhẹ từ thị trường Hoa Kỳ. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Brazil, Lào và New Zealand lại tăng khá mạnh, lần lượt tăng 40,83%; 12,09% và tăng 36,94% so với tháng 7/2021.

8 tháng năm 2021, Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tới 37% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành, tăng 59,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan, Brazil, Chi lê và Lào đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; Và tăng nhẹ 7,69% từ thị trường Hoa Kỳ.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8 năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 8 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Gỗ Việt