Nhập khẩu gỗ lim từ Gabông tăng 34% về lượng

19/09/2021 11:09
Nhập khẩu gỗ lim từ Gabông tăng 34% về lượng

7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường Gabông, Trung Quốc, Nigiêria, Hồng Kông, Gana, Thái Lan… tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu gỗ lim từ Gabông tăng 34% về lượng và tăng 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 7/2021 đạt 47,8 nghìn m³, trị giá 20,1 triệu USD, tăng 80,7% về lượng và tăng 88,2% về trị giá so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 tăng 13,3% về lượng và tăng 22,3% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 238,3 nghìn m³, trị giá 98,7 triệu USD, tăng 3,6% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ lim nguyên liệu tháng 7/2021 đạt 419,7 USD/m³, tăng 4,2% so với tháng 6/2021 và tăng 8,0% so với tháng 7/2020. Tính chung, 7 tháng đầu năm 2021 giá nhập khẩu mặt hàng này đạt 414,2 USD/m³, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại nhập khẩu, theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu gỗ lim tròn về Việt Nam đạt khối lượng 128,9 nghìn m³, trị giá 50,8 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu loại xẻ đạt 106,1 nghìn m³, trị giá 47,1 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và tăng 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm 2020 từ các thị trường Gabông, Trung Quốc, Nigiêria, Hồng Kông, Gana, Thái Lan… trong khi đó, giảm từ các thị trường Camêrun, Cônggô, Braxin…

Trong đó, nhập khẩu gỗ lim từ Gabông tăng 34% về lượng và tăng 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 22 nghìn m³, trị giá 9,7 triệu USD. Nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc tăng 1,6% về lượng và tăng 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 7,1 nghìn m³, trị giá 2,4 triệu USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu gỗ lim từ Nigiêria và thị trường Hồng Kông có mức tăng đột biến lần lượt 302,8%; 328,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2020, đạt 6,33 nghìn m³ và 4,88 nghìn m³.

Nhập khẩu gỗ lim từ Gabon tăng trong những tháng đầu năm 2021 (Ảnh minh họa: Gỗ Lim Tali, chụp tại Chợ gỗ Tài Anh) 

Ngoài ra, nhập khẩu mặt hàng này từ một số thị trường khác tăng về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, nhập khẩu từ Gana tăng 24,1%; Thái Lan tăng 17,5%; Lào tăng 194,1%; Campuchia tăng 279,7%; Singapore tăng 1.140,6%; Colombia tăng 12,9%; EU tăng 1.173,5%...

Trái lại, nhập khẩu gỗ lim từ Cameroon giảm 6,3% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 161,3 nghìn m³, trị giá 66,8 triệu USD, chiếm 67,7 tổng lượng nhập khẩu. Nhập khẩu mặt hàng này từ một số thị trường khác giảm so với cùng kỳ năm 2020 như: từ Brazil giảm 15%; Bờ Biển Ngà giảm 9,8%; Canada giảm 91,3%... về lượng.

Gỗ Việt