Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Australia tăng đột biến

04/10/2021 12:14
Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Australia tăng đột biến

8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông đạt 1,01 triệu m³, trị giá 235 triệu USD, tăng 88,6% về lượng. Đáng chú ý, nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Australia tăng đột biến với mức tăng 4.355,5% về lượng và tăng 2.276,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 137,1 nghìn m³, trị giá 14,5 triệu USD.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu gỗ thông của Việt Nam tháng 8/2021 đạt 118,7 nghìn m³, trị giá 32,2 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với tháng 7/2021; so với tháng 8/2020 tăng 68,4% về lượng và tăng 115,4% về trị giá. Tính chung, 8 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu gỗ thông đạt 1,01 triệu m³, trị giá 235 triệu USD, tăng 88,6% về lượng và tăng 108,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ thông nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2021 đạt 232,6 USD/m³, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu từ Brazil tăng 21,3%, lên 247,9 USD/m³; từ Chile tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2020 lên 273,1 USD/m³; từ New Zealand tăng 22,9% lên 295,4 USD/m³; từ EU tăng 22,6% lên 263,3 USD/m³.

Về chủng loại, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông loại xẻ đạt khối lượng 794 nghìn m³, trị giá 209,8 triệu USD, tăng 65,6% về lượng và tăng 97,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu gỗ thông tròn đạt 212,4 nghìn m³, trị giá 23,5 triệu USD, tăng 277,7% về lượng và tăng 251,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất gỗ ghép thanh từ gỗ thông (Ảnh minh họa, chụp tại nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh tại Cao Bằng) 

Về thị trường, 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông tăng mạnh từ hầu hết các thị trường so với cùng kỳ năm 2020, ngoại trừ nhập khẩu từ một số thị trường giảm như: Colombia, Ukraina Belize… Cụ thể: Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Brazil lớn nhất chiếm 25,3% tổng lượng nhập khẩu, đạt 256,1 nghìn m³, trị giá 63,5 triệu USD, tăng 182,0% về lượng và tăng 242,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Chile đạt 224,3 nghìn m³, trị giá 61,2 triệu USD, tăng 36,8% về lượng và tăng 67,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 22,2% tổng lượng nhập khẩu.

Đáng chú ý, nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Australia tăng đột biến với mức tăng 4.355,5% về lượng và tăng 2.276,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 137,1 nghìn m³, trị giá 14,5 triệu USD.

Ngoài ra, nhập khẩu mặt hàng này từ New Zealand tăng 11,9% về lượng so với cùng kỳ năm 2020, đạt 107,7 nghìn m³; thị trường EU tăng 63,8%, đạt 78,5 nghìn m³.

Trái lại, lượng nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Colombia giảm 75,3%; Ukraina giảm 36,9%; Belize giảm 74,0%; Nam Phi giảm 41,8%; Anh giảm 20,3%... về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Gỗ Việt