Anh tăng nhập khẩu đồ nội thất từ thị trường các nước ngoài châu Âu

04/11/2021 13:28
Anh tăng nhập khẩu đồ nội thất từ thị trường các nước ngoài châu Âu

Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất của Anh từ các thị trường ngoài châu Âu tăng từ 27% trong năm 2015 lên 32% vào năm 2020.

Theo Trung tâm nghiên cứu Công nghiệp Italy (CSIL), Anh là thị trường đồ nội thất lớn thứ hai ở châu Âu, sau Đức. Sản xuất trong nước đáp ứng 47% nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất, còn lại là nhập khẩu.

Tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất của Anh từ các thị trường ngoài châu Âu đã tăng từ 27% trong năm 2015 lên 32% vào năm 2020. Anh cũng đóng vai trò trung tâm đối với sản xuất đồ nội thất, đứng thứ tư về sản xuất đồ nội thất ở châu Âu.

Quy mô thị trường đồ nội thất bằng gỗ của Châu Âu được dự đoán sẽ đạt 127,7 tỷ USD vào năm 2026. Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nhu cầu đối với các sản phẩm ở Châu Âu khi nhiều hoạt động xây dựng bị gián đoạn. Ngành này bị thiếu hụt nguyên liệu và nhân lực trầm trọng do các lệnh cấm vận và hạn chế di chuyển do chính phủ các nước áp đặt.

Gỗ Việt