Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu tăng mạnh về lượng

30/05/2022 11:15
Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu tăng mạnh về lượng

4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 160,1 nghìn m³, trị giá 65,2 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 4/2022 đạt 31,1 nghìn m³, trị giá 12,7 triệu USD, tăng 1,9% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 tăng 9,7% về lượng và tăng 11,2% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 160,1 nghìn m³, trị giá 65,2 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ lim của Việt Nam tháng 3/2022 đạt 30,5 nghìn m³, trị giá 12,5 triệu USD, giảm 36,9% về lượng và giảm 33,7% về trị giá so với tháng 02/2022; tuy nhiên so với tháng 3/2021 giảm 27,8% về lượng và giảm 27,9% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu gỗ lim đạt 129,0 nghìn m³, trị giá 52,5 triệu USD, tăng 23,6% về lượng và tăng 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

3 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu gỗ lim tròn về Việt Nam đạt khối lượng 72,9 nghìn m³, trị giá 27,1 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu loại xẻ đạt 54,6 nghìn m³, trị giá 25,0 triệu USD, tăng 39,1% về lượng và tăng 40,2% về trị giá so với so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nhập khẩu bình quân chủng loại gỗ lim nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 407,3 USD/m³, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2021. 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam tăng nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu từ các thị trường Camêrun, Trung Quốc, Nigiêria, Lào, Campuchia, EU…

Gỗ Việt