Nửa đầu năm 2022, đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới thị trường Hàn Quốc giảm 17,5%

25/08/2022 18:14
Nửa đầu năm 2022, đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới thị trường Hàn Quốc giảm 17,5%

7 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc đạt 602,1 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc trong tháng 7/2022 đạt 71,4 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hàn Quốc đạt 602,1 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, nhóm hàng gỗ, ván, ván sàn và đồ nội thất bằng gỗ là 2 nhóm hàng xuất khẩu chính với trị giá chiếm tỷ trọng cao trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong khi trị giá xuất khẩu gỗ, ván và ván sàn đạt 156,5 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021, thì nhóm hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới thị trường này giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 110,1 triệu USD.

Đồ nội thất bằng gỗ là nhóm hàng cần được đẩy mạnh xuất khẩu, bởi nhóm hàng này mang lại giá trị gia tăng cao cho ngành gỗ. Đáng chú ý, dăm gỗ, cửa gỗ có trị giá xuất khẩu tăng rất mạnh trong nửa đầu năm 2022, góp phần thúc đẩy trị giá chung của mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng tốt sang thị trường Hàn Quốc.

Xuất khẩu dăm gỗ tăng trưởng nhanh, không phải là tín hiệu đáng mừng cho ngành gỗ, bởi dăm gỗ sẽ tạo ra nhu cầu về nguyên liệu chế biến và người dân có thể sẽ bán gỗ non, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược sản xuất các sản phẩm gỗ mang lại giá trị gia tăng cao cho ngành gỗ của Việt Nam.

Gỗ Việt