Nửa đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ USD

02/07/2024 11:57
Nửa đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ USD

Cục Lâm nghiệp cho biết, nửa đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7,95 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 52,3% so với kế hoạch.

Một số thị trường chính tăng mạnh như: Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2023; Trung Quốc đạt 1,059 tỷ USD, tăng 46,6%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1,29 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, toàn ngành, xuất siêu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,664 tỷ USD, tăng 21,6%. Sản phẩm xuất siêu lớn nhất là gỗ và sản phẩm gỗ (6,16 tỷ USD, tăng 22,5%).

Về phát triển rừng, Cục Lâm nghiệp cho hay, trồng mới rừng tập trung đạt 125,5 nghìn ha, đạt 51,2% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ; ước cả năm đạt khoảng 245 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch năm. Trồng cây phân tán đạt 44,6 triệu cây, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, ước cả năm trồng đạt 130 triệu cây.

Về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, lũy kế 6 tháng đầu năm, đã thu 1.521,16 tỷ đồng, trong đó, thu từ 4 loại dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP đã thu 1.281,58 tỷ đồng đạt 39,3% kế hoạch thu năm 2024, bằng 92,3% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ ERPA theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP là 239,58 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Cục sẽ triển khai tổng thể các giải pháp, trong đó, phát triển các hình thức liên kết, hợp tác, chia sẻ lợi ích trong chuỗi sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đẩy mạnh triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Triển khai các hoạt động về bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; sử dụng môi trường rừng bền vững. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu; phối hợp trong việc ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại; bám sát, xây dựng kịch bản điều hành về xuất, nhập khẩu gỗ và lâm sản đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Nhân rộng các mô hình liên kết thành công.

Gỗ Việt