Quý I, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3% so với cùng kỳ

04/04/2022 10:47
Quý I, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3% so với cùng kỳ

Theo Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ước tính, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 3/2022 đạt 1,5 tỷ USD, giảm 2% so với tháng 3/2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,12 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,97 tỷ USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính trong 2 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu mặt hàng này chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, giảm 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu, trị giá xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp có tốc độ tăng trưởng rất cao, đạt 185,8 triệu USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2021. Ghế khung gỗ là mặt hàng xuất khẩu có trị giá cao nhất, đạt 578,1 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 499,5 triệu USD, giảm 1%; đồ nội thất phòng ngủ đạt 353,3 triệu USD, tăng 0,6%...

Gỗ, ván và ván sàn xuất khẩu cũng tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022, đạt 320,6 triệu USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 13,1% trong tổng trị giá xuất khẩu, tăng 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, dăm gỗ xuất khẩu đạt 274,2 triệu USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt